این اختلال ممکن است مادرزادی، اکتسابی، حاد، موقت و یا مزمن باشد و معمولا“ این ضایعه در سمت راست اتفاق می افتد و موجب کج شدن سر به یک طرف و چرخش چانه به سمت مخالف میشود.

علل کج گردنی:

۱-کوتاهی و ضعف عضلات گردن(عضله جناغی چنبری پستانی) sterno-cleido-mastoid

۲-سوختگی

۳-اختلالات شنوایی در یک گوش

۴- غده های چرکی

۵-وضعیتها و عادات غلط

۶- پارگی دیسک بین مهره ای گردن

۷-ارایش یک طرفه موها

۸-ضربه به ستون مهره ای گردن

۹-اختلالات بینایی(از دست دادن یک چشم)

۱۰- گرفتگی عضلات گردن دریک طرف

۱۱-سل ستون مهره های گردنی


عوارض کج گردنی:

۱- فشارروی ستون مهره های گردن

۲- ظاهر ناخوشایند

۳-گردن درد

۴- کشیده شدن برخی از عضلات و کوتاهی برخی دیگر

۵-فشار برریشه های عصبی گردنی در دراز مدت

۶-خستگی در ناحیه گردن

۷-اختلالات بینایی(میدان دید کاهش می یابد)

۸-بروز اشکالاتی در مفاصل گردنی در دراز مدت


طریقه تشخیص:

با استفاده از خط شاغولی در نمای قدام یا خلف متوجه میشویم که خط شاغولی از نقاط شاخص عبور نمی کند و سر به یک طرف خط شاغولی منحرف شده است، یا اینکه از ناحیه پشت زوائد شوکی مهره های گردنی و پشتی را علامت میگذاریم و سپس آنها را بهم وصل می کنیم در حالت طبیعی یک خط عمود تشکیل میشود و اگر عارضه گردن کج وجود داشته باشد این خط در ناحیه گردن به صورت مایل خواهد بود.

انواع حرکات اصلاحی برای ضایعه کج گردنی


الف-حرکات کششی:

۱- در وضعیت ایستاده سعی کنید سررا به سمت محور بدن و در راستای ستون فقرات نگه دارید. دراین حالت عضله کوتاه شده را کشش دهید.

۲- در حالت ایستاده در حالی که به روبرو نگاه می کنید سر را به ارامی به عقب خم نمایید و به آسمان یا سقف نگاه کنید. به وضعیت شروع بازگشته و حرکت را تکرار نمائید.

۳-گردن را به هر سمتی که کج شده باشد دست همان سمت را بالای گوش و در پهلوی سر قرار دهید و انرا به سمت مخالف فشار دهید. تنها مقاومت موجود مقاومت عضله کوتاه شده می باشد.

۴-یک نیم دایره فرضی را با حرکت دادن سر در فضا ترسیم نمائید. جهت چرخش را به تناوب تغییر دهید.

۵-در حالیکه به روبرو نگاه میکنید جهت نگاه را به سمت چپ برده تلاش کنید چانه را به شانه چپ نزدیک نمائید. چانه کاملا“ در خط افقی به موازات شانه ها حرکت میکند. همین تمرین را در سمت شانه راست انجام دهید.

۶-فرد روی صندلی نشسته پشت سر او می ایستیم با یک دست چانه و دست دیگر سر او را گرفته ابتدا سررا به طرف مقابل خم کرده و سپس به سمت مخالف می چرخانیم. (آرام، آرام)

ب-حرکات تقویتی:

۱- بادکنک کوچکی را در طرفی که عضله کش آمده قرار داده و با کنار سر بادکنک را تحت فشار قرار دهید.

۲-توپی را به صورت معلق در کنار سمت عضله کش آمده قرار دهید و با کنار سر(نه پیشانی) به توپ ضربه بزنید.

۳-حرکت نفس گیری در آب

۴-استفاده از کلاه تردی کولی(شبیه به کلاه دوچرخه سواران) که به زیر بغل اوبسته میشود.

۵-در حالت خوابیده به پهلوی موافق سمت عضله کوتاه شده قرار میگیریم در حالیکه سر هیچگونه اتکایی ندارد، تلاش می کنیم برخلاف نیروی جاذبه سر را از پهلو به شانه بالایی نزدیک نمائیم. (استفاده از نیروی جاذبه)

۶-دست موافق سمت عضله کش آمده را به پهلوی سر قرار میدهیم تا از این طریق مقاومتی را ایجادنمائیم، اکنون با فشار سربه دست تلاش میکنیم تا سر رابه شانه نزدیک نمائیم.

۷-تمرین فوق را با اعمال مقاومت توسط دست یا وزنه انجام میدهیم. علاوه بر نیروی کشش جاذبه از مقاومت نیز استفاده میشود.

اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی-دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان