سیاتیک، سرخوردگی دیسک (فتق دیسک) به دردی گفته می شودکه از ناحیه کمر به یک طرف یا هر دو طرف پا سرایت می کند. این درد یا با انجام کارهایی که نیازمند اعمال زور است یا با عطسه و سرفه تشدید می شود.

یکی از شایع ترین دلایل کمردرد سرخوردن دیسک بین مهره ای است که در نتیجه به یکی از ریشه های عصبی سیاتیک فشار وارد می کند. 

این درد می تواند از تحریک فشار بیش از اندازه بر ریشه عصب یا گیر افتادن ریشه عصبی ناشی شود.

با افزایش سن شکاف ها در میان حلقه های بافت پیوندی تشکیل می شود و مواد نرم داخل هسته ی دیسک به طرف بیرون نفوذ می کند و موجب فشار بر ریشه های عصب مجاور می شود.

مراحل و بیرون زدگی دیسک در شکل زیر نشان داده شده است.

درد می تواند به اندازه ای قوی باشد که ناحیه کمر را قفل کند و آن را در وضعیت خمیده جانبی نگه دارد.

برای تشخیص سیاتیک آزمون لازگ که توسط درمانگر نیز انجام می شود که هنگام بالا آوردن پا به صورت مستقیم، درد در ناحیه ساق پا ایجاد می شود.

یک راه دیگر تشخیص آزمایش دستگاه عصبی است که نشان از کاهش رفلکس عصبی و یا ضعف و فلجی در حس را نشان می دهد.

در موارد شدید اختلال در عصب مثانه عبور مایع را دچار مشکل می کند.

درمان 

  • در رختتخواب در وضعیت پسواس بخوابد و از گرمای موضعی استفاده کند.

  • 8-12 هفته فعالیت محدود و استفاده از شل کننده های عضلانی و داروهای ضد التهاب و مسکن
  • استفاده از دستگاه تحریک زیر جادی عصب
  • در مواقع آسیب به عملکرد مثانه و زمانی که فرد قادر به صاف کردن قامت خود نباشد، عمل جراحی ضرورت می یابد.
  • زمان نقاهت بعد از عمل 4-8 هفته و بازگشت به ورزش بعد از 3-4 ماه است.