استخوان رادیوس (زند اعلی) در مچ دست تقریبا کلفت تر و مستحکم تر است، اما در آرنج به طور قابل توجهی قطر کوچکتر و شکننده گی بیشتری دارد.

هنگامی که دست بیش از حد باز شود تا مانع از سقوط شود، نیروهای وارده در سراسر ساعد توزیع می شود و به بخش فوقانی استخوان زند اعلی (رادیوس) می رسند. سر استخوان رادیوس ممکن است در نتیجه عوارض مزمن بشکند.

علائم:

درد و تورم ناشی از خونریزی و محدودیت حرکتی

معمولا مفصل آرنج در زاویه 90 درجه نگه داشته می شود

درمان:

اگر شدت تورم باعث درد شود، پزشک خون داخلی مفصل را با سرنگ خواهد کشید. 

استفاده ار بریس به مدت 1 الی دو هفته 

اگر شکستگی شدید باشد، جراحی ضرورت می یابد