این گودی بیش از حد چیست؟

 چرا به وجود می آید؟ 

اصولا آیا کمر انحنایی دارد؟

 در صورتی که ستون فقرات را از نیم رخ نگاه کنید، متوجه وجود یک سری فرورفتگی ها و برجستگی هایی در قسمت های مختلف آن خواهید شد. در حالت طبیعی، فقرات گردن دارای یک انحنا به سمت داخل، فقرات پشتی دارای انحنا به سمت خارج و ناحیه ی کمر دارای انحنای رو به جلو می باشند

به دلیل شباهت این انحنای کمر به نمای ظاهری لوردهای انگلیسی در زمان ایستادن، اصطلاح لوردوز برای این حالت مورد استفاده قرار گرفته است! وجود این انحناها برای ما نقشی بسیار مهم داشته و بسیاری از توانایی های ما در اثر همین برجستگی ها و فرورفتگی ها پدید می آید و اصولا توانایی ایستادن ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحناها است! میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، بر سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و می تواند آن ها را تغییر دهد. وقتی میزان انحنای کمر به حدی بیشتر از میزان طبیعی آن می رسد برای نامیدن آن اصطلاحا از کلمه ی هیپرلوردوزیس(hyperlordosis) یا گودی بیش از حد کمر استفاده می کنیم.

چرا گودی بیش از حد در کمر به وجود می آید؟


در حقیقت ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله محافظت می شود که سلامت و تعادل آن ها در سلامت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش بسیار مهمی ایفا می کند. عدم تعادل در عضلات نام برده یعنی قوی بودن برخی و ضعف یا گرفتگی بعضی دیگر از آن ها موجب پدید آمدن ناهنجاری هایی در شکل کلی ستون فقرات خواهد شد.


علل‌ گودی کمر


۱- زایمان های‌ مکرر


۲- در رفتگی‌ دو طرف‌ لگن‌


۳- احتمالاً استفاده‌ از کفش‌ پاشنه‌ بلند


۴- جابجایی‌ ستون‌ مهره‌ها به‌ سمت‌ جلو(مادرزادی‌ یا هر عامل‌ دیگر)


۵- ضعف‌ عضلات‌ شکمی‌ و عضلات‌ خلفی‌ ران‌ و بازکننده‌های‌ مفصل‌ ران‌


۶- کوتاهی‌ عضله‌ سوئز خاصره‌ای‌ و راست‌ رانی‌


۷- کوتاهی‌ عضلات‌ ناحیه‌ کمری‌ (بازکننده‌های‌ کمر)


۸- لوردوز جبرانی‌ ناشی‌ کیفوز پشتی‌


۹-چاقی


۱۰- پوکی استخوان


عوارض گودی کمر


۱-ایجاد زمینه درد


۲-کاهش میزان تحمل پذیری


۳-کشیدگی لگامنت طولی قدامی


۴-فشار به ریشه های عصبی


۵-برآمدگی شکم


۶-کوتاهی قد


در این میان نقش عضلات شکمی، بازکننده های مفصل پا به لگن و عضله ی بزرگ پشت باسن، در ایجاد گودی بیش از حد کمر، پُر رنگ تر از سایر عضلات این ناحیه است.


آیا درست نشسته اید؟


اغلب ما بدون این که خودمان آگاه باشیم در بسیاری از اوقات روز با بد نشستن و استفاده ی ناصحیح از ستون فقرات مان به تخریب و پیری زودرس و آن دامن می زنیم. بسیاری از درد گردن، کتف، شانه، کمر و… در اثر نا آگاهی از طرز استفاده صحیح از بدن به وجود می آیند. نشستن، خوابیدن و ایستادن، چنانچه حالت صحیح آن رعایت نشود موجب ایجاد لورودز خواهد شد.


برخی از عوامل مهم ایجاد کننده گودی کمر


۱- ضعف عضلات شکم


یکی از علل افزایش قوس کمر (لوردوز)، ضعف عضلات شکم است که اجازه می دهد محتویات شکم به سمت جلو بیایند؛ و همراه آن ها مهره های کمری نیز به سمت جلوکشیده شوند. به این ترتیب قوس کمر افزایش می یابد.


۲-استفاده از کفش پاشنه بلند


در افرادی که کفش پاشنه پاشنه بلند استفاده می کنند(کفش های با پاشنه ۳/۵ سانتی متر برای آقایان و ۴/۵ سانتی متر برای خانم ها) محل مرکز ثقل تغییر می یابد و بدن برای حفظ تعادل گودی کمر را افزایش می دهد.
اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان