در رفتگی در دو مفصل کف دستی - بند انگشتی و بین انگشتی نزدیک به تنه اتفاق می افتد. بیشتر در رفتگی ها در انگشتان کناری : شست و کوچک دیده می شود.

در رفتگی خلفی (رو به عقب و بالا) در اثر فشار محوری به انگشت و باز شدن بیش از حد آن به وجود می آید که هر دو رباط جانبی و رباط های کپسول قدامی به طور جزئی آسیب می بینن.

هنگامی که در رفتگی جانبی اتفاق می افتد، رباط جانبی مفصل یعنی رباطی که در خلاف جهت در رفتگی است، آسیب می بیند. مثلا هنگام در رفتگی انگشت به سمت راست، رباط جانبی سمت چپ آسیب می بیند.

علائم:

  •  درد
  •  حساسیت
  • تورم 
  • عملکرد ناقص
  • کجی و انحراف در راستای خط مفصل 

درمان:

جا اندازی مفصل آسیب دیده و بانداژ به انگشت مجاور. اگر جا اندازی در چند دقیقه اول انجام شود، درد شدید حس نخواهد شد.

در مواردی که صدمه شدید است، گچ گیری به مدت 2 - 3 هفته انجام شود.