بیشترین دلیل شکستگی استخوان بازو در قسمت تحتانی (فوق لقمه) در اثر سقوط است. 

در کودوکان و نوجوانان به دلیل سقوط از اسباب ژیمناستیک یا هنگام سوارکاری و دوچرخه سواری دچار این صدمه می شوند.

این صدمه در حالی رخ می دهد که کودک دست خود را با آرنج باز و دور شده حائل بدن قرار داده است.

علائم آن شامل:

  • وجود درد شدید به هنگام حرکت بازو و حساسیت به هنگام فشار به محل است.
  • تغییر ظاهری و تورم و کبودی در محل مشاهده می شود.
  • در رادیو گرافی خطوط شکستگی ممکن است به سختی مشاهده شوند و تنها علامت شکستگی نشانه بالشتک چربی خلفی باشد.

این آسیب می تواند با صدمه شریان بازویی، آسیب عصب مدیان یا رادیال، اسکیمی ولکمن یا سندروم کمپارتمان همراه باشد.

در صورت آسیب به شریان بازویی در شکستگی استخوان بازو (براکیال) جریان خون مختل می شود و این اختلال موجب نقص در خونرسانی به عضلات قسمت ساعد می شود.

در این حالت دچار ایسکمی (عدم خون رسانی) می شوند که با مرگ یا تخریب ساختمان عضله همراه است، بنابراین نبض و حساسیت زیر این منطقه آسیب دیده باید بررسی شود.

درمان و دوره نقاهت:

پزشک استخوان بازو شکسته شده را به حالت طبیعی خود باز خواهد گرداند و در صورتی که این کار میسر نباشد جراحی ضروری است.

پس از 8 الی 10 هفته که توانایی بازو دوباره حاصل شد می توان تمرین های ورزشی را از سر گرفت.