شکستگی استخوان ترقوه شایع ترین شکستگی کمربند شانه است که در اثر برخورد مستقیم، سقوط روی شانه یا سقوط روی دستان کشیده و باز (کنار بدن) است.

شکستگی اغلب در یک سوم میانی یا یک سوم خارجی رخ می دهد.

علائم شکستگی ترقوه شامل حساسیت و تورم و صدای ناشی از برخورد استخوان هنگام حرکت است.

درمان: 

درمان شکستگی ترقوه شامل بی حرکتی با استفاده از بانداژ 8 شکل است، ولی بازوها زیر خط افق قادر به حرکت خواهند بود.

شکستگی هایی که در انتهای خارجی استخوان اتفاق می افتد (نزدیک به مفصل آکرومین کلاویکولار که وزن دست موجب دور شدن قطعات شکسته می شود) ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.

بعد از 4 الی 8 هفته پس از آسیب، می توان تمرین های آمادگی جسمانی از جمله دویدن را از سر گرفت.